Liên hệ hỗ trợ

  • Khi có nhu cầu hỗ trợ, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với SafeGate theo các kênh như:

  • Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách, SafeGate sẽ đưa ra phương án xử lý trong vòng 24 giờ.

Last updated