Quản lý thiết bị trong trường

Trên App SafeGate School, bạn có thể quản lý toàn bộ các thiết bị trong hệ thống đã được cấu hình bảo vệ bởi SafeGate. Để quản lý các thiết bị, từ mục Tổng quan trên giao diện phần mềm, bạn có thể:

  1. Bấm theo Bước 1 để vào xem phần danh sách các thiết bị đang được quản lý.

  2. Để không quản lý 1 thiết bị nào đó nữa, hãy bấm theo bước 2 để tắt công tắc màu xanh như hình minh hoạ.

Last updated