Xem báo cáo

Tại App SafeGate kids, phụ huynh có thể xem báo cáo chi tiết và thời gian con sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. Để xem phần báo cáo phụ huynh thực hiện các bước sau :

Bước 1: Chọn tab Báo cáo.

Bước 2: Chọn thiết bị muốn xem báo cáo sử dụng.

Bước 3: Chọn ứng dụng muốn xem lịch sử sử dụng chi tiết.

Last updated