Đổi tên thiết bị sử dụng trong gia đình

Để thuận tiện trong việc quản lý các thiết bị, bạn nên đổi tên các thiết bị kết nối vào App SafeGate Family.

  • Để đổi tên, bạn mở ứng dụng VNPT SafeGate Family, ở giao diện Kiểm soát kết nối mạng, bấm vào thiết bị cần đổi tên, sau đó thực hiện đổi tên thiết bị để dễ dàng trong việc quản lý.

Last updated