Đăng ký tài khoản

Bước 1: Đầu tiên bạn cần cài đặt ứng dụng SafeGate Kids trên máy bố mẹ, chọn “Chế độ phụ huynh”.

Bước 2: Đăng ký tài khoản mới bằng cách nhập thông tin và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Xác thực OTP sau khi nhận được tin nhắn.

Last updated