Hướng dẫn xem báo cáo

Chức năng báo cáo trên App sẽ cung cấp các thông tin giúp bạn quản lý các thiết bị trong hệ thống của trường. Để truy cập vào chức năng này, trên giao diện Tổng quan, hãy bấm theo mũi tên Mục 1.

Trong giao diện này, bạn có thể xem báo cáo như:

Mục 2 cho phép xem báo cáo theo từng thiết bị

Mục 3 giúp bạn xem báo cáo theo khoảng thời gian mong muốn

Mục 4 giúp bạn xem được chi tiết các thiết bị đã sử dụng ứng dụng nào, thời lượng ra sao.

Last updated