SafeGate có giới hạn thời gian sử dụng TV không?

Trả lời: Có, SafeGate có tính năng quản lý kết nối Internet, có thể chặn hoàn toàn Smart Tivi hoặc lập lịch cho phép sử dụng theo từng khoảng thời gian mong muốn.

Last updated