Chặn xem YouTube

YouTube từ lâu đã trở nên phổ biến trong việc học và giải trí với kho video khổng lồ. Tuy nhiên, sử dụng YouTube quá lâu có thể gây tổn hại tới thị lực, thậm chí tạo ra thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khoẻ toàn diện của các con. SafeGate Family Standard giúp phụ huynh kiểm soát và đặt ra khoảng thời gian để các con được phép sử dụng hợp lý hơn.

Thao tác trên App SafeGate Family Standard trên điện thoại của bố mẹ

Từ màn hình Kiểm soát sử dụng >> Ứng dụng video, bật công tắc cho thiết bị cần chặn YouTube.

Thao tác trên thiết bị được bảo vệ và kết quả thử nghiệm mong muốn

  • Sử dụng YouTube, trước và sau khi chặn.

Kết quả: không sử dụng được YouTube khi bị chặn.

Last updated