Hướng dẫn kiểm soát sử dụng

SafeGate Family có sẵn công cụ Kiểm soát sử dụng thiết bị mạnh mẽ, hỗ trợ phụ huynh trong việc quản lý các thiết bị con sử dụng, trong các tình huống thời gian sử dụng Internet của trẻ vượt quá thời gian đã thoả thuận với cha mẹ.

Trên giao diện, phụ huynh sẽ thấy mục Kiểm soát sử dụng nằm bên trái mục Tổng quan.

Ngoài việc nắm được thông tin truy cập Internet của con cái khi các con sử dụng các thiết bị như: điện thoại, máy tính, Smart tivi...Ứng SafeGate Family cho phép chặn lọc rất nhiều các ứng dụng truy cập ra Internet, bên dưới là một số tình huống cụ thể mà phụ huynh có thể tham khảo cách sử dụng:

Last updated