Vị trí an toàn

  1. Thêm mới vị trí an toàn.

Bước 1: Chọn tab Vị trí.

Bước 2: Tại màn Vị trí hiện tại: chọn Vị trí an toàn sau đó click icon (+).

Bước 3: Để thêm vị trí an toàn, bạn hãy chọn địa điểm, khung thời gian và đặt tên cho vị trí an toàn.

Bước 4: Click button Lưu ⇒ Hoàn thành thêm mới vị trí an toàn.

  1. Chỉnh sửa hoặc xóa vị trí an toàn.

Bước 1: Tại màn Vị trí an toàn: click vào icon 3 chấm chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa vị trí.

Bước 2: Phụ huynh thực hiện chỉnh sửa vị trí hoặc xóa vị trí an toàn.

Last updated