Tại sao tôi chặn mà Tivi vẫn xem được YouTube?

Trả lời: Hiện tượng này thực ra chỉ diễn ra 1 thời gian ngắn, chúng ta hình dung rằng Youtube muốn người xem bớt bị gián đoạn khi Internet của họ bị chập chờn, vì thế Youtube cho phép trình duyệt và App được tải thêm trước 1 đoạn video ngắn để chờ phát tiếp. Khi bạn ra lệnh chặn Youtube trên App Family, có nghĩa là lệnh chặn ngay lập tức được áp dụng, và khi YouTube phát hết đoạn video được tải trước thì thiết bị sẽ không xem được nội dung nữa.

Last updated