Nhà trường muốn thanh toán phí dịch vụ theo từng tháng có được không?

Hiện có 3 hình thức thanh toán:

  • Thanh toán từng tháng

  • Thanh toán gói cước 6 tháng

  • Thanh toán gói cước 12 tháng

Trong đó gói cước 12 tháng có giá chi phí trên từng tháng ở mức tối ưu nhất (999.000/tháng).

Last updated