Hướng dẫn đặt lịch chặn ứng dụng

  • Bước 1: Thao tác trên App SafeGate Family trên điện thoại của bố mẹ.

  • Bước 2: Sau khi vào App SafeGate Family sẽ hiện giao diện tổng quan. Chọn vào Kiểm soát ứng dụng -> Chọn ứng dụng cần đặt lịch.

Bước 3: Chọn thiết bị muốn đặt lịch chặn -> chọn App cần đặt lịch chặn.

Bước 4: Tại giao diện chính bấm vào dấu “+” để tạo lịch chặn. Sau đó bấm “Lưu lại

Last updated