Nhà tôi có nhiều tầng, nhiều phòng

Nhà tôi có nhiều tầng, nhiều phòng và đã có lắp đặt các thiết bị mở rộng Wifi trước rồi, tôi có phải thay thế các thiết bị đó không khi sử dụng SafeGate ?

Bạn vẫn có thể sử dụng các thiết bị mở rộng Wifi hiện tại kết hợp với giải pháp SafeGate, đảm bảo chất lượng mạng cũng như an toàn Internet.

Last updated