Chặn chat Zalo

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, thời nay các con ở lứa tuổi còn đang cắp sách tới trường cũng đã được tiếp cận và sử dụng Zalo như công cụ trao đổi với bạn bè cùng trang lứa, tuy nhiên việc sử dụng với thời gian không phù hợp cũng gây ra hệ luỵ xấu ảnh hưởng tới các mối quan hệ của các con. SafeGate Family Standard giúp phụ huynh đặt ra khoảng thời gian để các con được phép sử dụng hợp lý hơn.

Thao tác trên App SafeGate Family Standard trên điện thoại của bố mẹ

Từ màn hình Kiểm soát sử dụng >> Ứng dụng nhắn tin, chọn thiết bị cần chặn Zalo. Sau đó hãy Bật công tắc ứng dụng Zalo và đặt thời gian cần chặn sử dụng.

Thao tác trên thiết bị được bảo vệ và kết quả thử nghiệm mong muốn

  • Chat Zalo trên thiết bị chặn, trước và sau khi chặn.

Kết quả: không chat được khi bị chặn.

Last updated