Hỗ trợ tiếp cận

Bước 1: Tại màn quyền Hỗ trợ tiếp cận > Đi đến cài đặt.

Bước 2: Chọn ứng dụng SafeGate Kids và bật công tắc.

Bước 3: Quay lại màn cấp quyền vào ứng dụng SafeGate Kids ⇒ Hoàn thành cấp quyền Hỗ trợ tiếp cận.

Lưu ý

  • Đối với 1 số dòng máy phụ huynh chọn mục Ứng dụng đã cài đặt ⇒ chọn ứng dụng SafeGate KidsCho phép cấp quyền.

  • Đối với 1 số dòng máy bị hạn chế để đảm bảo an toàn phụ huynh cần thực hiện các bước như sau:

  1. Tại màn quyền Hỗ trợ tiếp cận > Đi đến cài đặt.

  2. Chọn “ Ứng dụng đã tải xuống” , chọn ứng dụng SafeGate Kids và click button “OK”.

  1. Phụ huynh vào “ Thông tin ứng dụng SafeGate Kids, bật công tắc “ Cho phép Cài đặt giới hạn "

  1. Quay lại màn cấp quyền trên ứng dụng SafeGate Kids. Tại màn “ Ứng dụng đã tải xuống” chọn ứng dụng SafeGate Kids và bật công tắc sử dụng tính năng.

Last updated