Con tôi rất thích chơi game

Con tôi rất thích chơi game, tôi cũng cho cháu chơi nhưng không muốn cháu chơi quá nhiều, ảnh hưởng sức khỏe và học tập thì cần làm thế nào ?

SafeGate có tính năng kiểm soát Game, có thể giới hạn thời gian sử dụng game theo từng máy nên bạn có thể đặt lịch cho phép con chơi game với khoảng thời gian phù hợp.

Last updated