Tắt địa chỉ MAC ngẫu nhiên trên thiết bị

Tắt địa chỉ MAC ngẫu nhiên trên các thiết bị.

Trên các điện thoại iPhone hoặc Android đời mới, nhà sản xuất có đưa thêm tính năng tạo ra địa chỉ MAC ngẫu nhiên cho thiết bị, tuy nhiên khi sử dụng VNPT Family Safe sẽ hiểu đây là thiết bị mới kết nối. Điều này dẫn đến thiết bị mới sẽ không được quản lý theo lịch sử dụng trước đó, do vậy nên tắt tính năng này. Việc tắt tính năng này không ảnh hưởng tới hoạt động và an toàn thông tin của thiết bị.

 • Thực hiện việc tắt địa chỉ MAC ngẫu nhiên trên các thiết bị muốn quản lý và giám sát.

Tắt tính năng tự động thay đổi địa chỉ thiết bị (MAC Random).

 • Trên thiết bị chạy IOS: Vào Cài đặt > Wifi > Tắt.

 • Trên thiết bị chạy Android: Vào Cài đặt > Wifi & Network > Wifi > MAC của thiết bị.

 • Trên PC hay Laptop sử dụng Wifi:

 • Với máy tính sử dụng Win10

  1. Bấm biểu tượng Windows trên bàn phím và gõ Settings.

  2. Nhấp vào Network & Internet.

  3. Nhấp vào Wi-Fi.

  4. Ở mục Use random hardware addresses chọn OFF để tắt MAC random.

 • Với máy tính sử dụng Win11

1. Bấm biểu tượng Windows trên bàn phím và gõ Settings.

2. Nhấp vào Network & Internet và chọn Wi-Fi.

3. Ở mục Use random hardware addresses chọn OFF để tắt MAC random.

Last updated