Theo dõi vị trí của con

Tại App SafeGate kids, cha mẹ có thể theo dõi vị trí , lịch sử di chuyển và thiết lập vị trí an toàn cho thiết bị của con.

pageXem vị trí hiện tạipageLịch sử di chuyểnpageVị trí an toàn

Last updated