Chặn Game Liên Quân

Liên quân là trò chơi trực tuyến, các con thường sử dụng điện thoại thông minh để tham gia trò chơi này, với nội dung lôi cuốn, số lượng trẻ em tham gia chơi ngày càng tăng lên nhanh chóng, việc chơi game quá lâu cũng gây ra hệ luỵ tới thị lực và ảnh hưởng tới sức khoẻ toàn diện của các con. SafeGate Family Standard giúp phụ huynh đặt ra khoảng thời gian để các con được phép sử dụng hợp lý hơn.

Thao tác trên App SafeGate Family Standard trên điện thoại của bố mẹ

Từ màn hình Kiểm soát sử dụng >> Game Online, bật công tắc cho thiết bị cần chặn Liên quân.

Thao tác trên thiết bị được bảo vệ và kết quả thử nghiệm mong muốn

  • Chơi Game Liên quân, trước và sau khi chặn.

Kết quả: không chơi được Game khi bị chặn.

Last updated