Giới thiệu

SafeGate School áp dụng mô hình điện toán đám mây Cloud-Native Security Platform giúp việc triển khai nhanh chóng, đơn giản. Việc sử dụng cũng rất dễ dàng thông qua ứng dụng SafeGate School cài đặt trên điện thoại di động

Triển khai SafeGate School giúp nhà trường:

  • Bảo vệ an toàn cho học sinh và giáo viên: bảo vệ các thiết bị trong trường học khỏi địa chỉ lừa đảo, mã độc. Cảnh báo để xử lý sớm máy tính bị virus tấn công, mã hóa dữ liệu. Cơ sở dữ liệu bảo vệ được cập nhật từ nguồn cảnh báo quốc gia.

  • Chặn lọc các nội dung không phù hợp lứa tuổi học sinh: kích hoạt mặc định chế độ tìm kiếm an toàn SafeSearch trên các nền tảng phổ biến như Google Search, Bing, Youtube để chặn lọc các nội dung không phù hợp.

  • Kiểm soát việc sử dụng các ứng dụng: Giới hạn các ứn dụng được phép/không được phép sử dụng trong nhà trường. Chế độ có thể linh hoạt theo các nhóm máy và theo thời gian.

  • Nắm bắt tình hình sử dụng Internet trong toàn trường: Cung cấp báo cáo cảnh báo an ninh, tình hình sử dụng Internet…để có các điều chỉnh, xử lý kịp thời.

Last updated