Lịch sử di chuyển

Bước 1: Chọn Vị trí.

Bước 2: Tại màn Vị trí hiện tại ⇒ Chọn Lịch sử di chuyển thiết bị muốn xem di chuyển.

Last updated