Gửi yêu cầu gia hạn và SOS

  1. Gửi yêu cầu gia hạn thời gian.

Trên thiết bị của con: Chọn Gia hạn thời gian > Chọn thời gian và nhập lý do gia hạn > Click button Gửi yêu cầu.

  1. Gửi thông báo SOS.

Trên thiết bị của con: Click vào button SOS ⇒ Hoàn thành gửi SOS, thông báo sẽ được gửi cho phụ huynh.

Last updated