Auto Start - Tự động khởi chạy nền

Bước 1: Tại màn quyền Auto Start - Tự động khởi chạy nền > Đi đến cài đặt.

Bước 2: Phụ huynh chọn ứng dụng SafeGate Kids và bật công tắc ứng dụng đó.

Bước 3: Quay lại màn cấp quyền trên ứng dụng SafeGate Kids ⇒ Hoàn thành cấp quyền Tự động khởi chạy.

Lưu ý : Đối với 1 số dòng máy như Oppo, Samsung… thiết bị đã cấp quyền sẵn nên hệ thống chỉ điều hướng tới màn Cài đặt. Khi bạn quay lại màn cấp quyền trên ứng dụng SafeGate Kids nghĩa là đã cấp quyền auto start - tự động khởi chạy cho ứng dụng.

Last updated