Hướng dẫn kiểm soát kết nối mạng

Tính năng Kiểm soát kết nối mạng cho phép phụ huynh ngắt toàn bộ kết nối internet của thiết bị bất kỳ trong danh sách quản lý, ví dụ: Ngắt mạng điện thoại của con gái, ngắt mạng laptop của con trai.

  • Thao tác trên App SafeGate Family trên điện thoại của bố mẹ

  • Từ màn hình “Kiểm soát kết nối mạng”> Chọn thiết bị muốn chặn > bật công tắc ngắt kết nối để kích hoạt ngắt mạng.

  • Thao tác trên thiết bị được bảo vệ và kết quả thử nghiệm mong muốn

  • Truy cập Internet, trướcsau khi ngắt mạng.

  • Kết quả: không kết nối được với Internet khi bị ngắt kết nối mạng.

Last updated