Hướng dẫn thiết lập chế độ trẻ em

Hiện nay, trên Internet không khó để tìm kiếm ra nội dung người lớn không phù hợp với trẻ em, với SafeGate Family Pro sẽ chặn các nội dung không phù hợp với lứa tuổi như :

- Ma túy và rượu: nói về việc sử dụng hoặc lạm dụng ma túy hoặc uống rượu trong video.

- Tình huống tình dục: trò chuyện hoặc mô tả về tình dục hoặc hoạt động tình dục quá chi tiết. Một số nội dung mang tính giáo dục, đơn giản về giáo dục giới tính, tình cảm hoặc danh tính có thể hiển thị trong chế độ hạn chế. Hôn hoặc âu yếm không quá gợi dục hoặc tiêu điểm của video cũng có thể hiển thị ở chế độ hạn chế.

- Bạo lực: mô tả bằng hình ảnh bạo lực, hành vi bạo lực, thiên tai và bi kịch, hoặc các tin tức bạo lực.

- Chủ đề người lớn: video bao gồm các chi tiết cụ thể về các sự kiện liên quan đến khủng bố, chiến tranh, tội phạm và xung đột chính trị dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. Những video này sẽ không hiển thị ở chế độ hạn chế, ngay cả khi không có hình ảnh đồ họa nào được hiển thị.

- Ngôn ngữ tục tĩu: ngôn ngữ không phù hợp , bao gồm cả ngôn từ tục tĩu.

- Nội dung mang tính kích động và hạ nhục: nội dung video mang tính chất kích động một cách vô cớ, gây kích động hoặc hạ thấp phẩm giá của một cá nhân hoặc một nhóm.

- Youtube sẽ không xem được Livestream, không xem được comment.

- Trình duyệt như Google, Firefox, Bing, Safari... thì khi tìm kiếm sẽ lọc các nội dung độc hại như trên.

  • Thao tác trên App SafeGate Family trên điện thoại của bố mẹ.

  • Từ màn hình Kiểm soát sử dụng > Chế độ trẻ em, bật công tắc cho thiết bị cần bảo vệ.

Thao tác trên thiết bị được bảo vệ và kết quả thử nghiệm mong muốn.

  • Mở trình duyệt, vào Google.com.vn.

  • Tìm từ khoá, ví dụ “Phim người lớn”.

Kết quả: kết quả tìm kiếm đã được lọc ra các nội dung không phù hợp khi chế độ trẻ em được kích hoạt.

Last updated