Xóa thiết bị sử dụng trên App

Để thuận tiện trong việc quản lý các thiết bị, anh chị có thể xóa các thiết bị không quản lý trên App SafeGate Family.

  • B1 : Để xóa thiết bị trên App, bạn mở ứng dụng SafeGate Family.

  • B2: Ở giao diện Kiểm soát kết nối mạng, chọn thiết bị cần xóa vuốt sang trái sẽ có mục Xóa. Bấm "Xóa" để xóa thiết bị.

  • B3: Bấm xác nhận.

Last updated