Quản lý thiết bị con

Tại màn Cài đặt thiết bị, cha mẹ có thể giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, đặt lịch dùng ứng dụng cho thiết bị con.

pageChặn thiết bị ngay lập tứcpageGiới hạn thời gian sử dụngpageThưởng/ Phạt thời gian sử dụngpageĐặt lịch sử dụng ứng dụng

Last updated