Cách xem địa chỉ MAC trên thiết bị

  1. Trên thiết bị chạy IOS: Vào Cài đặt > Wifi > Địa chỉ Wi-fi.

Sau khi đã biết được địa chỉ MAC của thiết bị. Ta vào App SafeGate Family tìm địa chỉ MAC đó và đổi lại tên cho dễ quản lý.

  1. Trên thiết bị chạy Android: Vào Cài đặt > Wifi & Network > Wifi > MAC của thiết bị.

Sau khi đã biết được địa chỉ MAC của thiết bị. Ta vào App SafeGate Family tìm địa chỉ MAC đó và đổi lại tên cho dễ quản lý.

  1. Cách xem địa chỉ MAC trên PC, Laptop.

Bước 1: Bấm biểu tượng Windows trên bàn phím và phím R để mở Run.

Bước 2: Nhập ncpa.cplOK.

Bước 3: Nhấp phải chuột vào Wi-fi -> Status.

Bước 4: Chọn General -> Details.

Bước 5: Dòng Physical Address chính là địa chỉ MAC của PC, Laptop.

Sau khi đã biết được địa chỉ MAC của thiết bị. Ta vào App VNPT Family Safe tìm địa chỉ MAC đó và đổi lại tên cho dễ quản lý.

Last updated