Chặn thiết bị ngay lập tức

Tại màn Cài đặt thiết bị, phụ huynh có thể giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, đặt lịch dùng ứng dụng cho thiết bị con.

Bước 1: Chọn Cài đặt thiết bị.

Bước 2: Tại danh sách Thiết bị đang quản lý: Bấm vào biểu tượng khóa trên thiết bị cần chặn ngay lập tức ( Khóa chuyển sang màu đỏ có nghĩa thiết bị đã bị chặn hoàn toàn).

Last updated