Chế độ trẻ em

Hiện nay trên Internet không khó để tìm kiếm ra nội dung người lớn, hãy cùng trải nghiệm tính năng lọc chặn nội dung người lớn với SafeGate Family Standard theo các thao tác sau:

Thao tác trên App SafeGate Family Standard trên điện thoại của bố mẹ.

Từ màn hình Tổng quan >> Chế độ trẻ em, bật công tắc cho thiết bị cần bảo vệ.

Thao tác trên thiết bị được bảo vệ và kết quả thử nghiệm mong muốn

  • Mở trình duyệt, vào Google.com.vn.

  • Tìm từ khoá, ví dụ “Phim người lớn”.

Kết quả: kết quả tìm kiếm đã được lọc ra các nội dung không phù hợp khi chế độ trẻ em được kích hoạt.

Last updated