Tôi thường xuyên không có mặt ở nhà

Tôi thường xuyên không có mặt ở nhà, vậy việc quản lý Internet khi dùng Safegate có thực hiện được không ?

Ứng dụng SafeGate App cài trên điện thoại của bố mẹ nên có thể kiểm soát được ở bất cứ đâu.

Last updated