Bộ thiết bị - Cách lắp đặt

Trong hộp sản phẩm

  • 01 Router SafeGate Wifi

  • 01 Bộ nguồn

  • 01 Dây mạng

  • 01 Bộ tài liệu gồm: Thư cám ơn; Tờ cam kết "Giờ Internet hạnh phúc".

Cách lắp đặt bộ thiết bị

  • Bước 1: Cắm nguồn điện cho bộ SafeGate Wifi.

  • Bước 2: Cắm 1 đầu dây mạng vào cổng WAN (màu xanh) của SafeGate Wifi; đầu còn lại cắm vào cổng LAN trên Modem nhà mạng.

Last updated