Bộ thiết bị

Trong hộp sản phẩm

  • 01 Router SafeGate Wifi 6 AX1800

  • 01 Bộ nguồn

  • 01 Dây mạng

  • 01 Sách hướng dẫn lắp đặt

Last updated