Truy cập sử dụng

Bước 1: Tại màn quyền Truy cập sử dụng > Đi đến cài đặt.

Bước 2: Chọn ứng dụng SafeGate Kids và bật công tắc cho ứng dụng.

Bước 3: Quay lại màn cấp quyền trên ứng dụng SafeGate Kids ⇒ Hoàn thành cấp quyền Truy cập sử dụng.

Last updated