Hướng dẫn đặt lịch chặn kết nối mạng

  • Bước 1: Thao tác trên App SafeGate Family trên điện thoại của bố mẹ.

  • Bước 2: Ở giao diện "Kiểm soát kết nối mạng". Chọn vào thiết bị muốn tạo lịch chặn kết nối mạng.

Bước 3: Tại giao diện chính bấm vào dấu “+” để tạo lịch chặn Internet. Sau đó bấm “Lưu lại

Last updated