Hướng dẫn chặn xem TikTok, Facebook

TikTok, Facebook là mạng xã hội video ngắn (thời lượng dưới 60 giây) ra đời sau YouTube, nhanh chóng lan rộng và trở thành ứng dụng giải trí của giới trẻ. Việc các con giải trí với TikTok cũng tương tự như với YouTube, các con khi sử dụng quá lâu cũng bị tổn hại tới thị lực và ảnh hưởng tới sức khoẻ toàn diện của các con. SafeGate Family Pro giúp phụ huynh đặt ra khoảng thời gian để các con được phép sử dụng hợp lý hơn.

  • Thao tác trên App SafeGate Family trên điện thoại của bố mẹ.

  • Từ màn hình Kiểm soát sử dụng > Ứng dụng mạng xã hội > Chọn thiết bị muốn chặn > bật công tắc chặn TikTok, Facebook.

Thao tác trên thiết bị được bảo vệ và kết quả thử nghiệm mong muốn

  • Sử dụng mạng xã hội TikTok, Facebook trên thiết bị chặn, trướcsau khi chặn

Kết quả: không sử dụng được TikTok, facebook khi bị chặn.

Last updated