Hướng dẫn xem báo cáo

Trước đây, bố mẹ thường không có thông tin cụ thể về việc sử dụng Internet của con. Sau khi lắp đặt giải pháp của SafeGate, phụ huynh sẽ nắm được các thông tin :

  • Phụ huynh sẽ biết con sử dụng thiết bị nào để truy cập Internet.

  • Phụ huynh sẽ biết con dùng ứng dụng gì để truy cập Internet, ví dụ như: Facebook, TikTok, Zalo, YouTube.

  • Phụ huynh sẽ biết con sử dụng ứng dụng đó vào thời gian nào, trong bao lâu.

Dựa vào các thông tin trên, phụ huynh có thể cân đối thời gian sử dụng để giúp con tận dụng được nternet cho việc học và giải trí một cách hiệu quả.

Để vào xem Báo cáo, trên ứng dụng SafeGate Family phụ huynh chỉ cần bấm vào phần Tổng quan, trên giao diện sẽ có các phần:

  1. Số lượng thiết bị đang trực tuyến/tổng số thiết bị đã được đưa vào quản lý.

  2. Số lượng thiết bị được bật chế độ Tìm kiếm an toàn - Chế độ trẻ em.

  3. Thiết bị có sử dụng Internet nhiều nhất.

  4. Tên của ứng dụng sử dụng phổ biến nhất trong gia đình mình.

Để xem chi tiết hơn, phụ huynh hãy bấm vào mục Báo cáo để xem được thông tin:

  1. Xem chi tiết báo cáo về một thiết bị.

  2. Xem báo cáo theo: Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày trước..v..v..

  3. Thiết bị đã dùng để truy cập ứng dụng gì, từ giờ nào tới giờ nào.

Như vậy phần Báo cáo đã mang lại thông tin cần thiết giúp phụ huynh nắm được tình hình sử dụng Internet của từng thiết bị.

Last updated