Xem vị trí hiện tại

Bước 1: Chọn Vị trí.

Bước 2: Tại màn Vị trí hiện tại ⇒ Chọn thiết bị muốn xem vị trí hiện tại.

Last updated